Choose another country or region to see content specific to your location.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

AF International dostrzega wagę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i wspiera organizacje charytatywne, w różnych częściach świata, jako część ich programu.

Barnardo's- Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii AF wspiera Barnardo's. Barnardo's pracuje z ponad 110.000 dzieci, młodzieży i ich rodzinami w ponad 383 projektach w całym kraju. Obejmuje to pracę z dziećmi które spotkał nieszczęśliwy los: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, osierocenie i nadużywanie.

Aby uzyskać więcej informacji wejdz na strone Barnardo's www.barnardos.org.uk
Zarejestrowana organizacja charytatywna pod numerem: 216250 i SC037605


Deutsches Kinderhilfswerk- Niemcy

W Niemczech wspieramy Deutsches Kinderhilfswerk (Charytatywna organizacja dzieci z Niemiec). Ta organizacja walczy o prawa dzieci, aby dać im równe szanse i pomaga walczyć poprzez szereg działań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Deutsches Kinderhilfswert wejdź na stronę www.dkhw.de


Las Narodowy

Siedziba główna AF mieści się Leicestershire, w Anglii - w samym środku lasu narodowego. AF wspiera zalesienie Lasu Narodowego by zmniejszyć zawartość dwutlenku węgla w atmosferze.

Węgiel jest pobierany z atmosfery przez drzewa w procesie fotosyntezy. Sadzenie drzew i krzewów pomaga zrównoważyć skutki zanieczyszczenia i więcej węgla jest zablokowana w strukturze roślin.

Las Narodowy ma przyczyniać się w znaczący sposób do zrównoważenia emisji dwutlenku węgla. To oznacza fizyczną demonstrację i spełnia wiele celów, w tym korzyści dla środowiska naturalnego, krajobrazu i zwiększenie zasobów i pobudzanie gospodarki wiejskiej.

Aby uzyskać więcej informacji o Lesie Narodowym odwiedź stronę www.nationalforest.org


Szkoła Ashby

Założona w 1567 roku, Szkoła Ashby pozostaje w czołówce postępu edukacyjnego.Szkoła specjalizuje się w Technologji i College Językowy zapewnia studentom wyjątkowe możliwości i udogodnienia w obu tych dziedzinach. Studenci również osiągają imponujące wyniki z przedmiotów w ramach programu nauczania.

Aby uzyskać więcej informacji o Ashby wejdź na stronę www.ashbyschool.org.uk