Choose another country or region to see content specific to your location.

Środowisko

Środowisko

Problemy ochrony środowiska dotykają każdego

Globalne ocieplenie to największe wyzwanie jakiemu musimy stawić czoła w dzisiejszych czasach. Wzrost temperatury w atmosferze powoduje zmiany w cylku pór roku, wzróst poziomu wód w oceanach oraz nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Efekty będą odczuwalne na całym świecie, może także wystąpić wiele problemów dla ludzi w regjonach szczególnie narażonych.

Zmiany klimatu niosą wyzwanie dla ludzi na całym świecie. Mamy wielkie szanse jeśli zaczniemy działać.

Efekt cieplarniany

Część energii słonecznej zostaje uwięziona w atmosferze a cześć zwrócona do przetrzeni kosmicznej. Ten naturalny proces jest nazywany „Efektem cieplarnianym” dlatego, że atmosfera zachowuje się jak ściana w szklarni, która zatrzymuje ciepło słoneczne wewnątr

Gazy, które przyczyniają sie do tego zjawiska to tzw. "gaz cieplarniany” głównie para wodna i dwótlenek węgla. Ponieważ ludzie emitują coraz więcej gazów cieplarnianych do atmosfery „efekt cieplarniany” się zwiększa. Co powoduje nienaturalne zmainy klimatu.

Zmiana klimatu jest jednym z największych światowych zagrożeń dzisiejszych czasów. Efekty tego zjawiska będą odczuwalne na całym świecie, gdy poziom wód w morzach i oceanach podniesie się spowoduje to zagrożenie dla małych państ wyspiarskich oraz życiu wielu milionów ludzi. Wzrost temperatur, susze oraz powodzie wpłyną na ludzkie życie oraz zdrowie, a także nieodwracalnie wpłynąna istnienie wielu gatunków roslin i zwierząt.

Głównie działania

Trzeba zredukować emisję gazów cieplarnianych, które oddziaływują na zmainy klimatu, mają wpływ na środowisko naturanle, ekonomię oraz społeczeństwo, w tym:

  • Wzrost pozimu wód w morzach i oceanach
  • Powodzie w biedniejszych krajach
  • Niedostatek żywności oraz choroby
  • Poważne braki wody pitnej
  • Utrata lasów tropikalnych
Recykling odpadów

Definicje: „odpad” jest „...to każda substancja lub przedmiot... którego właściciel pozbywa się lub zamierza się pozbyć

„Recykling” to „...Przywrócenie do ponownego obiegu; powtórzenie procesu od początku; lub użyć jeszcze raz albo odnowić.”

Przyczyniamy się do zmian klimatu poprzez produkcje odpadów. Każdego roku ludzkość wytwarza około 100 milionów ton odpadów. Niestety większość z nich kończy na wysypiskach śmieci gdzie poprzez rozkład generuje metan, mocny gaz cieplarniany.

Podejmowanie działań związanych z odpadami ma zasadnicze znaczenie , ponieważ konsumpcja zasobów naturalnych na niezrównoważonym poziomie przyczynia się niepotrzebnie do zmian klimatu.

Recykling tworzyw sztucznych, szkła, cyny, aluminium, papieru/kartonów i innych materiałów może być łatwy, po prostu zajmuje trochę dodatkowego czasu.