Choose another country or region to see content specific to your location.

Polityka Ochrony Środowiska

Polityka Ochrony Środowiska

H K Wentworth dostrzega swoją odpowiedzialność wobec długo i krótkoterminowego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne w kontekście lokalnym i globalnym. Intencją H K Wentworth Limited jest zapobieganie skażeniu środowiska poprzez wprowadzenie Systemu Zarzadzania Środowiskiem, z zamiarem ciągłego ulepszania naszych działań.

Aby osiągnąć te cele zamierzamy:

  • W pełni stosować się do istniejących regulacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz naśladować najlepszye rozwiązania w przemyśle.
  • Zachęcać pracowników do pełnego udziału i zaangażowania w procesy produkcyjne z uwzględnieniem poszanowania środowiska.
  • Redukcję strat przy produkcji oraz poprzez wprowadzanie recyclingu gdziekolwiek jest to możliwe.
  • Zapewnić, aby wszystkie materiały były rozładowywane, zużywane, składowywane oraz utylizowane w odpowiedni, przyjazny środowisku sposób.
  • Upewniać się, że System Zarządzania Środowiskowego jest w pełni udokumentowany oraz uaktualniany w celu zapewnienia stosownych praktyk oraz osiągania ciągłej poprawy.
  • Wyszukiwaniu dróg do minimalizacji zużycia energii.
  • Przegląd oddziaływania na środowisko przyszłej fabryki, wyposażenia oraz lokalizacji przed zakupem i użyciem.
  • Współpracy z opinią publiczą, klientami oraz innymi stronami zainteresowanymi problemami środowiska.