Choose another country or region to see content specific to your location.

Zgodność z REACH

Zgodność z REACH

Głównymi zadaniami nowej strategi stosowania chemikaliów są polepszenie ochrony i świadomości zagrożeń chemicznych dla ludzkiego zdrowia i środowiska oraz wspieranie rozwoju przemysłu chemicznego w Uni Europejskiej.

Nowa strategia stosowania chemikaliów zakłada rejestrację, ocenę oraz autoryzację chemikaliów– system REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals).

Obecne ustawodastwa europejskie odnoszące sie do substancji chemicznych zawierają wiele różnych dyrektyw i rozporządzeń oraz różne zasady dla istniejących i nowych chemikaliów. Postanowiono, że system ten nie dostarcza wystarczjących informacji na temat wpływu większości substancji chemicznych na zdrowie człowieka i środowisko.

Ogólnie rzecz biorąc, identyfikacja i ocena ryzyka okazała sie powolna, co utrudnia badania i rozwój przemysłu chemicznego w Unii Europejskiej.

REACH został zaprojektowany zgodnie z ideą, że sam przemysł ma pewien poziom wiedzy o stosowanych substancjach i chemikaliach, co z kolei zarządza potencjalnym ryzykiem chemikaliów i produktów z nimi związanych. Władze zapewniają,że przemysł spełnia wymagania systemu REACH, a w szególności tych substancji wzbudzających szczególne obawy. REACH także tworzy jednolity system, w którym zarówno "nowe" jak i "istniejące" chemikalia są kontrolowane na mocy przepisów prawnych.

REACH to wszechstronne rozporządzenie, które obejmuje producentów, importerów oraz dalszych użytkowników. Wymiana danych ma na celu ograniczenie badań przeprowadzanych na zwierzętach. Zostanie również wprowadzone oznakowanie substancji niebezpiecznych. Etap poprzedzający rejestracę rozpoczął się w dniu 1 czerwca 2008, terminy rejestracji dla substancji chemicznych są zróżnicowane w zależności od ich ilości. Identyfikacje substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) są obecnie wprowadzone na „listę kandydatów”. Wdrożenie syetemu REACH ma zająć około 11 lat.

Grupa H. K. Wentworth Limited, diałająca pod markami Electrolube, AF International oraz EuroChemi, jest w pełni świadoma wymogów REACH i terminów, w których muszą być realizowane poszczególne zadania. Powołany został zespół z liderem na czele odpowiedzialny za współpracę z dostawcami i klientami w celu zapewnienia pełnej zgodności z rozporządzeniam REACH na każdym etapie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt REACH@hkw.co.uk