Choose another country or region to see content specific to your location.

Zasady i warunki zakupu

Zasady i warunki zakupu

H.K. WENTWORTH LIMITED (Obejmuje Electrolube, AF and Eurochemi)

Ogolne Warunki Zakupu

Definicje

1. Pod określeniem kupujący rozumie się osobę, firmę lub firmy o tej nazwie, w Zamówieniu.

2. Pod określeniem Sprzedawca rozumie się osobę, firmę lub przedsiębiorstwo, któremu zamówienie zostało wydane.

3. Słowo towar obejmuje wszystkie produkty objęte w Zamówieniu czyli surowce, materiały i przetworzone produkty gotowe.

4. Słowo Pakiety obejmuje torby, skrzynki, butle, cylindry, bębny, palety, cysterny i inne pojemniki.

5. Określenie Zamówienie zakupu oznacza ze Kupującego Zamówienie określa, że warunki te odnoszą się do niego.

6. Umowa rozumie się przez umowę pomiędzy kupującym a sprzedającym składającej się z Zamówienia, takie warunki i inne dokumenty dotyczące sie części ktore sa zawarte na Zamówieniu. Priorytetem w jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentami wychodzacyce z umowy to takiej kolejnosci jak tutaj w liście.

Jakości i przydatności do określonego celu

Towary są o jakości handlowej i wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Jeśli celem do którego towary są zakupione Sprzedającemu jest wyraźnie wytlumaczone lub w sposób dorozumiany, to Towary są odpowiednie do tego celu. Towary są zgodne ze specyfikacjami, rysunkami, opisami i probki pokazane ktore sa zawarte w Umowie. W przypadku braku specyfikacji lub próbki, wszystkie towary dostarczane są w normalnych granicach o jakości przemysłowej.

Data Dostawy

Data Dostawy powinna byc ujeta w zamowieniu, chyba ze jest to innaczej uzgodnione pomiedzy kupujacym i sprzedajacym. Sprzedawca dostarcza informacje date produkcji i dostawy, czego Kupujący może rozsądnie wymagać ze sprzedający poinformuje kupującego, jak tylko jest to mozliwe, jeżeli dostawy są lub mogą być opóźnione. Kupujacy posiada prawo aby udzielić sprzedawcę wskazówki i informacje aby doprowadzic umowe do konca.

Nieprawidlowe dostawy

Wszystkie dostawy powinne byc dostarczone w okreslonym terminie zawartym w potwierdzeniu zamowienia. Jesli nieprawidlowo towar jest dostarczony sprzedajacy bedzie odpowiedzialny za dalsze koszty transportu by dotarly na odpowiednie miejsce.Przejście własności i ryzyko kupującego. Wlasnosc i rysyko pozostaje do momentu dostawy na okreslone miejsce wymienionym na zamowieniu z spredajacym.

Cena I Platnosc

6.1 Cena towaru I uslugi towaru powinne byc wymienone w zamowieniu. Cena powinna zawrzec wszystkie pakowanie, opakownia, nalepki, ubezpieczenie, dostawe, koszty instalacji I wszystkie inne koszty poniesione przez dostawce z wiazane z zamowionym towarem I z dostawa, chyba że ustalono inaczej w Zamówieniu.

6.2 Zamowienie powinne specyfikowac termin platnosci rachunku I w jaki sposob one powinne byc dostarczone. Jesli nie jest to okreslone obowiazuje termin platnosci w ciagu 60 dni od konca miesiaca od wydania rachunku. Jesli Podatek VAT jest zawarty jest pokazany w osobnej pozycji na wszystkich rachunkach jako scisla doplata netto.

6.3 Sprzedajacy moze tylko wystawic fakture w dniu lub po dostawie towaru lub po wykonaniu uslugi i faktur przedstawionych wcześnie są uważane za otrzymane w dniu dostawy towaru lub daty zakończenia realizacji Usług. Faktury powinne byc w formacie, od Klienta określone i od czasu do czasu kierowane do działu księgowości na adres przez Klienta określone w niniejszych warunkach.

Straty I uszkodzone w tranzycie

7.1 Z zastrzeżeniem do praw Kupującego zgodnie z Punktem 19 Kupujący powinnien powiadomic Sprzedającego i Firme dostarczajaca towar (jeśli jest), w formie pisemnej, przez kwalifikowany podpis na dokumencie dostawy, o utratę lub uszkodzenie w wyznaczonym terminie.

(a) Czesciowa strata, uszkodzenie lub nie dostarczenie czesciowej przesylki, powinna byc zgloszona w ciagu 7 dni od daty otczymania przesylki lub czesciowej przesylki.

(b) Nie otczymanie dostawy calkowitej powinno byc zgloszone w ciagu 21 dni o powiadomienia dostawy.

7.2 Sprzedawca odstapia towar bezpłatnie do Kupującego na jakąkolwiek stratę lub zniszczenie lub uszkodzenie towarów, o których zostal zgodnie pozawiadomiony przez Kupującego , pod warunkiem że Kupujący nie bedzie szczegl w jakichkolwiek roszczeń odszkodowan w związku z utratą zysków.

Akceptacja

W przypadku kiedy towar jest dostarczony i nie zgadza sie z umowa z przeczyny jakosci lub ilosci dostarczonej lub towar nie nadaje sie do uzycia do jakiego byl zalecany, sprzedajacy powinnien byc informowany pisemmnie. Kupujacy powinnien miec prawo nie przyjmowania takiego towaru i zglosic w rozsądnym czasie od otrzymania jego i z korzystac z zakupienia go od innego dostawcy o takich samych warunkach umowy i warunkach okolicznościowych bez uprzedzeń kupujący ma prawo odrzucenia zamowienia. Zanim Kupujacy z korzysta z takiego prawa kupujac towar u innego dostawcy powinnen umożliwic sprzedajacemu, zastąpienia odrzuconego wzglednym czasie towaru, który odpowiada wymogom niniejszej umowy.

Wariacja

Sprzedawca nie powinnien zmieniac wlasciwosci towaru, chyba ze uzgodniono pisemmnie przez kupujacego, ale kupujacy ma prawo od czasu do czasu w trakcie wykonania umowy zwiekszyc lub zmiejszyc ilosc zamowienia lub zmienic je. Sprzedajacy powinnien zmienic zarzadane zmiany na podstawie nie zmieniajcych sie warunkach jak uzgodniono w umowie.

W przypadku, w ktorym Sprzedający oglosi zmiany cenowe umowny dotyczacej ceny Kupującego, musi o tym jak najszybciej poinformować Kupującego piśemnie w tej sprawie i dodajace kwoty takiej zmiany, musza byc stwierdzone i ustalone na tym samym poziomie cen, jako że zawartych w ofercie sprzedawców. Sprzedajacy ma obowiazek pisemnie powaidomic Kupujacego o zmianie cen w umowie.

Jesli w opini sprzedajacego taki kierunek uniemozliwi sprzedajacemu ktorekolwiek jego obowiazki zawarte w umowie powinnien powiadomic kupujacego ktory powinnien postanowic jak naj szybciej czy kontynuacja takiego postepowania bedzie mozliwa I potwierdzi pisemnie instrukcje i czy zmiany do takiego stopnia maga byc usprawiedliwione. Do potwierdzenia instrukcji nabywcy, instrukcje powinny zostać uważane za nie otrzymały.

Prawa patentowe

Sprzedajacy zaszczega sobie przeciwko kupujacym przed wszelkimi roszczerzeniami lub naruszenia listu patentowego zarejestrowanego wzoru, znaku handlowego lub praw autorskich zastosowane przez sprzedajacego jakichkolwiek artykułow lub materiałow dostarczonego przez Sprzedającego do Kupującego, a wobec wszystkich kosztów i szkód, które Nabywca może ponieść przez postepowanie każdej akcji a takie naruszenie dla których Nabywca może stać się odpowiedzialny w takim postępowaniu. Warunkiem jest ze odszkodowania nie stosuje się zawsze i do każdego naruszenia, które sa spowodowane przez sprzedającego, które nie uwzględnił instrukcji podane przez kupującego nie używając materiału odpowiedniego lub nieprawidłowego produktu, który w innym kraju nie może być używany a nie przekazano informacji sprzedającemu naruszenia, który jest z związkiem użycia innych materiałów lub wyrobów dostarczonego przez sprzedającego. Dalszym warunkiem odszkodowania jest również uzależnione od prędkości kupującego przekazania informacji sprzedającemu w formie pisemnej o wszelkich roszczenia odnoszące się działań przeciwko kupującemu gdzie sprzedający zezwala na koszt sprzedającemu na spory sadowe, które mogą wyniknąć z rozwiązania problemów negocjacji dotyczące oskarżenia. Z strony kupującego żerując ze dane warunki lub warunki kupującego nie spowodują sprzedawcy naruszenia jakiegokolwiek swoich patentów, zarejestrowanego wzoru, znaku towarowego lub prawa autorskiego w realizacji Zamówienia.

Sila Wyzsza

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań umowy, jeśli takich skutków wynikają awarii okolicznościowej , na która nie można było wpłynąć i które są poza kontrola partii.

Przeznaczenie i podnajmowane

Umowa nie może być nadana przez sprzedającego lub przez wynajmującego, jako w całości. Sprzedawca nie powinien podnająć umowy w całości lub część pracy bez pisemnej zgody Kupującego, która nie będzie bezzasadnie wstrzymana, ale ograniczenie zawarte w niniejszej klauzuli nie powinna mięć zastosowania do umów o podwykonawstwo w odniesieniu do materiałów, do drobnych szczegółów, lub jakiejkolwiek części twórcy są określone w Umowie. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszystkie prace wykonane i towary dostarczone przez wszystkich podwykonawców.

Kopie podzlecenia

Gdy kupujący wyraził zgodę na umieszczenie lub podnajem umowy każde pod zamówienie powinno być wysłane natychmiastowo do kupującego.

Postep I inspekcja

Przedstawiciele handlowe maja prawo do postępu i sprawdzenia wszystkich towarów na miejscu pracy sprzedawcy i prac podwykonawców, dla jakich kol wiek przyczyn i w każdej chwili i odrzucenia towarów, które nie są zgodne z warunkami umowy. Sprzedających podnajmowanym umowę obejmuje ta klauzula. Każda kontrola, sprawdzanie, zatwierdzenia lub przyjęcia podane w imieniu Kupującego nie zwalnia Sprzedającego lub jego podwykonawców z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy.Przedstawiciel kupującego ma prawo do postępowania sprawdzenia wszystkich towarów w miejscu pracy sprzedawcy i prac podwykonawców z każdego powodu i odrzucenia towaru, które nie są zgodne z warunkami umowy. Sprzedających podwykonawstwo obejmuje tego postanowienia. Każda kontrola, sprawdzanie, zatwierdzenia lub przyjęcia podane w imieniu Kupującego nie zwalnia Sprzedającego lub jego podwykonawców z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy.

Kupującego prawa w specyfikacji, planów, itp. przetwarzania informacji

Wszelkie dane techniczne, plany, rysunki, przetwarzania informacji, wzory lub projekty dostarczone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w związku z Umową pozostają własnością Kupującego, a wszelkie informacje z nich uzyskane lub w inny sposób przekazywane do Sprzedającego w związku z umową powinny być utrzymywane w tajemnicy i nie mogą być, bez pisemnej zgody Kupującego, publikowane lub ujawniane osobom trzecim, lub wykorzystały przez Sprzedającego z wyjątkiem celów realizacji umowy. Wszelkie wymagania, plany, rysunki, przetwarzania informacji, wzory lub projekty dostarczone przez Kupującego musza być zwrócony kupującemu na wypełnienie umowy.

Darmowe wydawanie materialow

W przypadku, gdy kupujący względem na umowę zamawia materiały „bezpłatne” dla sprzedającego te materiały zostają własnością kupującego. Sprzedający powinien zachować wszystkie te materiały w dobrym stanie w odniesieniu do oprzyrządowania, wzorów i zużycia. Sprzedawca powinien użyć takich materiałów wyłącznie w związku z umową. Wszelkie pozostałe materiały są unieszkodliwiane na koszt nabywcy. Odpady z takich materiałów z złej, jakości wykonania lub zaniedbania Sprzedającego powinno być naprawione na koszt sprzedawcy.

Nie naruszając wszelkich innych praw Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się udostępnienia tych materiałów, dalej przetworzonych na życzenie kupującego.

Niebezpieczne towary

17.1 Towary niebezpieczne muszą być oznaczone przez Sprzedającego z Międzynarodowym symbol zagrożenia (s) i wyświetlić nazwę materiału w języku angielskim. Transportowe i inne dokumenty muszą zawierać deklarację zagrożenia i nazwa materiału w języku angielskim. Do towar musi być dołączona informacja o nagłych przypadkach w języku angielskim, w formie pisemnych instrukcji, etykiety lub oznakowania. Sprzedawca ma obowiązek przestrzegania wymagań brytyjskich i międzynarodowych umów dotyczących pakowania, znakowania i przewozu towarów niebezpiecznych.

17.2 Wszystkie informacje przechowywane lub w miarę dostępne przez Sprzedawcę, dotyczące potencjalnego zagrożenia lub uważane zagrożeniem związane w zakresie transportu, przeładunku lub wykorzystania dostarczonych towarów, powinny być niezwłocznie przekazywane do Kupującego.

Opakowanie

18.1 W przypadku, gdy Kupujący ma możliwość zwrotu opakowań i korzysta z takiej możliwości, Kupujący powinien zwrócić opakowania puste i w dobrym stanie (wyznaczonym opłaconym kurierem chyba ze inaczej uzgodniono) do Sprzedających miejsca produkcji lub składu wskazanego przez Sprzedawcę i powiadomi Sprzedawcę o dacie wysyłki. Opakowania zwrócone niezwłocznie, w wyżej wymienionych sposób podlegają standardowej stawki zwrotnej w czasie kiedy kupujący zwrócił wysyłkę.

18.2 W przypadku, gdy towary są dostarczane przez pojazd drogowy, dostępne puste opakowania mogą być zwrócone tym samym pojeździe.

18.3 W przypadku, gdy towary są dostarczane poprzez cysterny, niezwłocznie będą one opróżnione i zwrócone

Gwarancja

Sprzedawca powinien jak najszybciej naprawić lub wymienić wszystkie produkty, które są lub stają się wadliwe w okresie 12 miesięcy od użycia lub do18 miesięcy od daty dostawy, w zależności. Jeżeli takie wady występują w ramach prawidłowego użytkowania i wynikają z wadliwego projektu, błędnych instrukcji sprzedawców jak użytkowania lub błędnych danych lub niewłaściwe zastosowanie lub błędnych materiałów, lub wykonania lub innego naruszenia sprzedawców gwarancji wyrażonych lub sugerowanych.Naprawy i wymiany powinny być przedmiotem powyższych zobowiązań w okresie 12 miesięcy od daty dostawy, ponownej instalacji lub zaliczenia testów, (jeśli w ogóle) w zależności takie sa wymagane, po naprawie lub wymianie Sprzedawca będzie również odpowiedzialny za szkody, (jeśli w ogóle) w odniesieniu do każdego Zamówienia do limitu cen towarowych objętych tym zamówieniem, pod warunkiem, że Kupujący nie może chyba, że wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, nie ponosi odpowiedzialności za inne roszczenia odszkodowanie z tytułu utraty zysków.

Powyższe postanowienia sprzedawców za szkody w stosunku do towarów, które są uszkodzone, inne niż te, których mowa w klauzuli 7 (straty lub uszkodzenia w transporcie) sprzedający nie ma, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie ponosi odpowiedzialności za inne roszczenia w odniesieniu do wad towarów.

Niewypłacalność i upadłość

Jeżeli Sprzedawca staje się niewypłacalny lub w stanie upadłości, (jako Spółka), ma układ z wierzycielami lub ma syndyka lub ma wyznaczonego zarządcę lub rozpoczyna się likwidacja (inna niż dla celów połączenia lub odbudowy), Kupujący może, bez uszczerbku jego praw, zakończyć niezwłocznie zamówienia przez powiadomienia Sprzedającego lub osoby, u których umowy mogły zostać nabyte. Ogólne warunki w ofercie. Brak warunki przedstawione lub określone przez Sprzedającego podczas przetargów stanowią część umowy, chyba, że ustalono inaczej na piśmie przez Kupującego.

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega prawa angielskiego i jurysdykcji angielskiego Sadu Wyższego.