Choose another country or region to see content specific to your location.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

H.K. WENTWORTH LIMITED (Obejmuje Electrolube, AF and Eurochemi)

Standardowe Zasady i warunki sprzedaży towarów

1. Definicje i interpretacja

1.1 W niniejszych Warunkach Następujące wyrażenia będą miały następujące znaczenie, chyba, że niezgodne od kontekstu:

"Kupujacy"
Osoba (y), przedsiębiorstwo lub spółka, której celem dla towarów i / lub pakowanie jest akceptowane przez Spółkę;
"Dzien Biznesu"
kazdy dzien oprocz Soboty, Niedzieli lub swieta publicznego lub święto państwowe w Anglji;
"Firma"
H.K. Wentworth Limited;
"Confidential Information"
Wszystkie informacje w odniesieniu do działalności Spółki w tym, nie wyłącznie związane, wiedza know-how lub innych spraw związanych z Towarem i informacji dotyczących Spółki w relacji z rzeczywistymi lub potencjalnymi klientami, klientów i dostawców oraz potrzeby i wymog firm i osób oraz wszelkie inne informacje, które w przypadku ujawnienia, będą podlegały zaszkodzeniu Spółki;
"Umowa"
Każda umowa pomiędzy Spółką a Kupującym na sprzedaż i zakup Towarów utworzona zgodnie z Warunkiem 2;
"Punkt Dostawy"
Miejsce dostawy towarów ma się odbywać według Warunku 7.1;
"Siła wyższa"
Każda przyczyna, która zapobiega Firmę od wykonywania niektórych lub wszystkich swoich zobowiązań, które wynikają z lub sa związane z aktami, wydarzeniami, braków lub wypadkami poza rozsądną kontemplacja i kontrola Spółki, w tym, bez ograniczeń, strajkami, lokaut lub innych sporów przemysłowymi (czy udziałem siły roboczej Spółki lub w inny sposób), protest, akt Boga, wojna, lub zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, akt terroryzmu, zamieszki, rozruchy, wandalizm, przestrzeganie prawa lub porządku rządowej, zasady, regulacje lub kierunku, wypadek, awaria urządzeń i maszyn, pożar, wybuch, powódź, burza, epidemii lub zaniechania dostawców lub podwykonawców;
"Towary"
Towary, które firma dostarcza Kupującemu (w tym w całości lub jakiejkolwiek ich części) na podstawie umowy;
"Prawa własności intelektualnej"
Wszystkie przemysłowe i intelektualne prawa własności, w tym patentów, know-how, zarejestrowane znaki towarowe, zarejestrowane wzory, wzory użytkowe, wniosków i prawa do ubiegania się o żadnej z powyższych, praw niezarejestrowanego wzoru, niezarejestrowanych znaków towarowych, prawa do zapobiegania przejściu się do nieuczciwej konkurencja i prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do topografii i wszelkie inne prawa jakiegokolwiek wynalazku, odkrycia lub procesu, w każdym przypadku w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach na świecie, a wraz ze wszystkimi odnowień i rozszerzeń;
"Kontrakt na dostawy międzynarodowe"
umowa taka jak opisano w punkcie 26 (3) w sprawie nieuczciwych warunków w umowach z 1977 r.;
"Zobowiązania"
Wszystkie koszty, wydatki, straty, szkody, roszczenia, postępowania, nagrody, kary, nakazy i inne zobowiązania (w tym uzasadnionych prawnych i innych profesjonalnych wydatków), gdy powstające lub przeniesione;
"Minimalne zamówienie"
Wymagana minimalna wartość każdego zamówienia przez Kupującego Towar, jest zgłoszona Kupującemu przez Spółkę;
"Usługi Pakowania"
Usługi pakowania dostarczone przez Spółkę w odniesieniu do przepakowania innych towarów producenta, sa w sposób wymagane przez Kupującego;
"Specyfikaja"
W odniesieniu do towarów, specyfikacji technicznych tych towarów; wszystkie działania przygotowawcze, projektowe i materiały rozwojowe, które dotyczą towarów; wszystkie informacje z każdego rodzaju, który opisuje strukturę, projektowanie i rozwój materiałów, które dotyczą towarów, wszystkie informacje o wszelkich opisach, który wyjaśnia strukturę, projektowania, obsługi, funkcjonalność towaru; wszystkie informacje każdego rodzaju, która odnosi się do utrzymania i / lub wsparcia towarów;
"Techniczna Karta charakterystyki"
Dokument określający typowe właściwości Towarów, których nie należy powoływać przez Kupującego, i
"Warunki"
Standardowe warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie, wraz z wszelkimi specjalnymi warunkami uzgodnionych na piśmie pomiędzy Kupującym a Spółką określone w przed potwierdzeniem zamówienia.

1.2 Nagłówki w niniejszych Warunkach są jedynie dla wygody użytkownika i nie wpłyną na ich budowę lub interpretację.

2. FORMACJA

2.1 Z zastrzeżeniem zmian pod warunkiem 2.7, Umowa obowiązuje niniejsze Warunki z wyłączeniem wszystkich innych warunków oraz wszystkich poprzednich oświadczeń ustnych lub pisemnych, w tym wszelkie warunki lub zasady, na które Kupujący zgodził się zastosowania na każdym zamówieniem, potwierdzenie zamówienia lub podobnym dokumencie, czy taki lub inny dokument, o którym mowa jest w Umowie.

2.2 Każde zamówienie lub akceptacja oferty na towary zostaną uznane za ofertę przez Kupującego do zakupu towarów na niniejszych Warunkach zawarte w umowie, gdy zamówienie zostało przyjęte przez Spółkę, w drodze pisemnego potwierdzenia zamówienia. Brak umowy wchodzi w egzystencje, aż pisemne potwierdzenie zamówienia jest wydawane przez Spółkę.

2.3 Każda Oferta jest ważna przez okres 3 miesięczny od daty jej wystawienia, chyba, że ustalono inaczej w ofercie bądź Spółka nie wycofała poprzedniej.

2.4 Kupujący jest zobowiązany zapewnić, że warunki jego zamówienia i każdej specyfikacji zastosowania są kompletne i dokładne.

2.5 Przyjęcie dostawy Towarów zostanie uznany za ostateczny dowód przez Kupującego z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.6 Z zastrzeżeniem warunków 7.5, 12 i 13, anulacje umowy przez Kupującego będą przyjmowane wyłącznie według uznania Spółki. Firma może wypowiedzieć umowę w każdym czasie przed wysyłką towaru.

2.7 Z zastrzeżeniem wymienione w Umowie, niniejsze Warunki mogą być zmienione lub zmienione w formie pisemnej i podpisane przez dyrektora Spółki.

2.8 O ile nie uzgodniono inaczej będzie Minimalna kwota zamówienia. W przypadku braku wcześniejszego porozumienia, każde zamówienie poniżej minimalnej wartości zamówienia będzie wymagana dodatkowej opłaty do tego koszty pakowania, dostawy i administracji.

3. TOWARY I SPECYFIKACJE

3.1 Ilośći i opisy towarów zostanie określone w potwierdzeniu zamówienia.

3.2 Wszystkie karty danych technicznych, próbki, rysunki, opisy, dane techniczne i reklamy wydawane przez Spółkę i jakiekolwiek opisy lub ilustracje zawarte w firmowych katalogach i broszurach zostaną wydane albo publikowane wyłącznie w celu udzielenia przybliżonej ilustracji Towarów reprezentowane lub opisanych w nich. Nie będą one stanowić część umowy.

3.3 Jeżeli towary zostały wyprodukowane do Specyfikacji, instrukcji lub projektu dostarczonego przez Kupującego lub osobę trzecią w imieniu Kupującego, wówczas Kupujący:

  • 3.3.1 gwarantuje przydatność i dokładność tych specyfikacji, instrukcji i wzorów;
  • 3.3.2 Zabezpieczając zachowania świadczenia wyrównawcze i chronić Spółkę przed wszelkimi pasywów, które Spółka może ponieść lub cierpienia z w wyniku jakiegokolwiek naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, oraz:
  • 3.3.3 Zachowa świadczenie wyrównawcze i chroni Spółkę przed wszelkimi pasywów, które Spółka może ponieść lub cierpieć w związku z wszelkimi odpowiedzialności i wszelkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony konsumentów.

3.4 The Buyer warrants that it will provide to all third parties to whom it may supply the Goods, all information as to the use and safe handling of the Goods which has been provided to the Buyer by the Company.

3.5 The Company may make any changes to the Specification, design, materials (whether or not supplied by the Buyer) or finishes of the Goods which:

  • 3.5.1 are required to conform with any applicable safety or other statutory or regulatory requirements; or
  • 3.5.2 Nie mają istotnego wpływu na ich, jakość i wydajność.

3.6 The Company may deliver to the Buyer Goods up to 5% more or 5% less than the quantity ordered of Goods supplied from the Company’s stock without any adjustment in the price, and the quantity delivered will be deemed to be the quantity ordered, other than in relation to Goods which are produced to order by the Company, in which case the Company may deliver to the Buyer Goods up to 10% more or 10% less than the quantity ordered.

4. PRICE

4.1 The price for the Goods will be the price specified in the acknowledgement of order and is exclusive of any value added tax or other applicable sales tax or duty which will be added to the sum in question.

4.2 The Company may at any such time before delivery increase the price of the Goods by notice to the Buyer. In such an event the Buyer may on receipt of such notice cancel the order for the Goods, but if the delivery of the Goods is to be made by instalments the Buyer shall be entitled to cancel only the undelivered portion of the order. No other remedy shall be available to the Buyer in respect of such variation in price. If the Buyer does not make any such cancellation the increased price shall apply to the Contract as regards those Goods not already delivered when the increase is made.

4.3 The Company will be entitled to increase the price of the Goods following any changes in the Specification made both at the request of the Buyer and agreed by the Company or to cover any extra expense as a result of the Buyer’s instructions or lack of instructions, or to comply with the requirements referred to in Condition 3.5.1.

5. PAYMENT

5.1 The Company may invoice the Buyer for the Goods on or at any time after despatch of the Goods.

5.2 Unless otherwise agreed in writing and subject to Condition 5.5, payment is due in pounds sterling 30 days after service of such invoice.

5.3 Time for payment will be of the essence.

5.4 No payment will be deemed to have been received until the Company has received cleared funds.

5.5 All sums payable to the Company under the Contract will become due immediately upon termination of the Contract.