Choose another country or region to see content specific to your location.

Czyszczenie telefonow i zestawów słuchwkowych

Wskazówki stosowania: Telefony i zestawy słuchawkowe przenoszą najwięcej mikrobów, około 25.000 na cal kwadratowy. Używając ściereczek Phone-Clene zabijasz zarazki do 24 godzin.
Telefony, zestawy słuchawkowe oraz telefony komórkowe są najczęściej dzielonymi urządzeniami. Mogą przenosić tysiące bakterii do naszych ust i uszu wspomagając różnego rodzaju infekcje. Urzywaj produktów AF takich jak Phone-Clene lub Headset-Clene by zminiimalizować ryzyko oraz utrzymać twoje urządzenie czyste i wolne od bakterii.
Szybkie Linki?

Karty informacyjne o czyszczeniu telefonów i zestawów słuchawkowych

Pobierz więcej informacji.

Pobierz